SERVICES

Analyse-iD

Inzicht in en analyse van de bezettingsgraad van uw werkomgeving en van de activiteiten van uw medewerkers met als doel de bedrijfskosten te verlagen en het welzijn op het werk te verbeteren.

Richt uw ruimtes en werkplekken doelgericht in.

En savoir plus

YourPlace-iD

Interviews, brainstormsessies en workshops om de verschillende medewerkersprofielen (op het gebied van activiteiten en mobiliteit) en de behoeften op de werkplek in kaart te brengen.

Geef uw werkomgeving samen vorm.

En savoir plus

Survey-iD

Online vragenlijst om de werknemerstevredenheid over de werkomgeving te meten. Denk daarbij aan fysieke werkomgeving, gebruikte apparatuur, kwaliteit van de interne dienstverlening en mobiliteit.

Betrek al uw medewerkers bij het veranderingsproces.

En savoir plus

Analyse-iD

We analyse your office occupancy rate and employee activity. You reduce your real estate costs and improve comfort at work.

Functionality. Relevant to your workplace

En savoir plus

YourPlace-iD

Interviews, brainstorming sessions and workshops to pinpoint the different profiles (activity, mobility) and needs of your employees.

Co-create your work environment.

En savoir plus

Survey-iD

A survey to analyse how your employees feel about their physical work environment as well as the equipment, facility and mobility management.

Get all your employees involved in the changes.

En savoir plus

Analyse-iD

Relevé et analyse de votre taux d’occupation et des activités de vos collaborateurs visant à réduire vos coûts d’exploitation et à améliorer votre qualité de vie au travail.

Aménager vos espaces de manière pertinente.

En savoir plus

YourPlace-iD

Interviews, brainstormings et workshops visant à déceler les différents profils (d’activité, de mobilité) des collaborateurs ainsi que leurs besoins en termes d’environnement de travail.

Co-créez votre environnement de travail.

En savoir plus