Onze oplossingen

Analyse-iD

Inzicht in en analyse van de bezettingsgraad van uw werkomgeving en van de activiteiten van uw medewerkers met als doel de bedrijfskosten te verlagen en het welzijn op het werk te verbeteren.

Richt uw ruimtes en werkplekken doelgericht in.

YourPlace-iD

Interviews, brainstormsessies en workshops om de verschillende medewerkersprofielen (op het gebied van activiteiten en mobiliteit) en de behoeften op de werkplek in kaart te brengen.

Geef uw werkomgeving samen vorm.

Survey-iD

Online vragenlijst om de werknemerstevredenheid over de werkomgeving te meten. Denk daarbij aan fysieke werkomgeving, gebruikte apparatuur, kwaliteit van de interne dienstverlening en mobiliteit.

Betrek al uw medewerkers bij het veranderingsproces.